Docentennetwerk & GSA's

Toelichting

Ondersteuning in het opzetten van GSA’s, door COC Nederland 


Een GSA (Gender and Sexuality Alliance) bestaat uit een groep studenten die zich inzet voor een veilig schoolklimaat waar iedereen zichzelf kan zijn. De GSA viert en omarmt elke vorm van diversiteit, maar in het bijzonder gender-, sekse- en seksuele diversiteit. 

Deze aanpak is succesvol: onderzoek laat zien dat scholen met GSA’s op meerdere manieren beter presteren dan scholen zonder GSA’s. Zo voelen LHBT+ studenten zich meer geaccepteerd en ervaren zij meer steun. GSA is een erkende interventie en wordt al op veel scholen ingezet. De GSA-aanpak is gebaseerd op het initiatief van studenten zelf: zij zijn degenen die het beste weten wat er op hun school speelt, en hoe dit het beste kan worden aangepakt. De studenten zijn dan ook degenen die zelf aan de slag gaan en met elkaar bepalen welke activiteiten ze gaan organiseren.  

Hoe gaat het opzetten van een GSA in zijn werk binnen het project All Inclusive? 
Samen met de school zal worden bepaald welke doelen jullie voor de GSA(‘s) willen stellen binnen dit traject. Is er op jullie school bijvoorbeeld nog geen GSA en willen jullie stappen gaan zetten om een GSA op te starten? Hebben jullie al een GSA op één locatie, maar zouden jullie dit graag op meer locaties willen? Of zijn jullie net begonnen met het opzetten van een GSA met een klein clubje en willen jullie dit graag uitbreiden? Elke school heeft een andere context en we zullen jullie ondersteunen bij jullie hulpvraag.   

Jullie kunnen kiezen of jullie willen inzetten op het opzetten van één GSA (bijvoorbeeld voor een specifieke locatie) of dat jullie meteen meerdere GSA’s willen opstarten (bijvoorbeeld op alle locaties een GSA). We zullen samen bespreken wat bij de context van jullie school aansluit en wat haalbaar is binnen dit traject. 

Ondersteuning 
Het is belangrijk dat er vanuit de school voor iedere GSA tenminste één GSA-begeleider wordt aangesteld die de studenten (GSA-leden) kan helpen. Het idee van een GSA is dat het de studenten zelf zijn die het initiatief nemen en samen aan de slag gaan, maar ze kunnen hierbij wel hulp gebruiken (bijvoorbeeld om een e-mailadres te regelen of om te helpen met het aanbrengen van structuur tijdens de eerste bijeenkomsten). De GSA-begeleider zal de studenten op deze vlakken begeleiden. 

COC Nederland zal op de deelnemende scholen de GSA-begeleiders en GSA-leden ondersteunen door het delen van informatie en materialen en het geven van advies waar nodig. 

 

Ondersteuning in het opzetten van een docentennetwerk, door COC Nederland 


Om ervoor te zorgen dat er blijvend wordt gewerkt aan een veilige en inclusieve school zullen scholen worden ondersteund bij het opzetten van een docentennetwerk. Een docentennetwerk verbindt docenten die zich willen inzetten voor een inclusieve school. Dit docentennetwerk heeft als doel om uitwisseling tussen docenten te faciliteren en in gesprek te gaan over hoe je samen de school een inclusieve plek kan maken.  

Zowel de GSA als het docentennetwerk hebben als doel een blijvende verandering teweeg te brengen binnen de school, waarbij studenten en docenten met elkaar op school het gesprek voortzetten en zich gezamenlijk inzetten voor een veilige en fijne school voor iedereen. 

Hoe gaat het opzetten van een docentennetwerk in zijn werk binnen het project All Inclusive? 
Net als bij de GSA zal samen met de school worden bepaald hoe jullie het docentennetwerk willen vormgeven. Zouden jullie bijvoorbeeld graag willen beginnen met het opzetten van een netwerk binnen één locatie, of willen jullie juist graag inzetten op het verbinden van de verschillende locaties? Het opzetten van een docentennetwerk zal waarschijnlijk beginnen met het organiseren van een bijeenkomst voor een klein groepje geïnteresseerde docenten en zich in de loop van het traject uitbreiden. Het idee van de bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden is dat docenten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen of het over een specifiek thema gaan hebben dat speelt binnen de school. 

Ondersteuning 
COC Nederland zal de scholen ondersteunen door het delen van tips en inspiratie om gezamenlijk het gesprek over diversiteit en inclusie te kunnen starten en als school een inclusieve norm uit te stralen. Daarnaast zijn we beschikbaar voor specifieke vragen en advies wanneer daar behoefte aan is.  

Vanuit de school zullen er één of meerdere coördinatoren worden aangesteld die helpen met het opzetten van het docentennetwerk. Je kunt hierbij denken aan het promoten van het docentennetwerk bij docenten, het plannen van bijeenkomsten en het begeleiden van het gesprek tijdens de bijeenkomsten zelf.