Zakelijk

Anbi status

Theater AanZ heeft een culturele ANBI-status. Dit betekent dat schenkingen vrij zijn van schenkingsrecht en AanZ geen belasting over de schenking betaalt. Daarnaast is het voor bedrijven financieel gunstig om te schenken, aangezien een gift aftrekbaar is van de winst. 


Meerjarenbeleid en financieel overzicht

Theater AanZ heeft voor de periode 2016-2020 een meerjarenbeleidsplan. De samenvatting is via onderstaande link te downloaden. Tevens ziet u het financieel jaarverslag over 2019.   
 

Meerjarenbeleidsplan samenvatting
Financieel verslag 2019

Raad van toezicht

Theater AanZ

Agnes Bergmeijer 
Arjan Kropman (voorzitter ai en penningmeester)
Jasmina Schattenberg 
Kees van den Berg 
Tanja Banken 
Beloningsbeleid: Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Theater AanZ en haar raad van toezicht onderschrijven de principes van de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit.