All Inclusive

Een veilige school waar inclusiviteit de norm is

Aanleiding
Na een pilot in 2012 startte in 2013 het eerste traject binnen het mbo-onderwijs met als doel meer informatie over en positieve aandacht voor gender en seksuele diversiteit te geven. Tussen 2013 en 2020 zijn er vier opeenvolgende trajecten aangeboden aan tientallen mbo-scholen.

Met alle opgedane ervaringen van de afgelopen tien jaar komt er vanaf maart 2023 een nieuw traject waaraan mbo-scholen kosteloos kunnen deelnemen. Dit vijfde traject heeft als titel: All Inclusive.

Lees meer over de achtergrond van dit project.

Doel
Het project All Inclusive heeft als doel om samen met docenten en studenten de sociaal veilige en inclusieve norm te stellen op je eigen school. Docenten en studenten dragen deze norm actief uit, en weten en voelen het belang van deze sociale norm. Immers: school moet voor alle studenten een veilige plek zijn waarin eigen talenten tot ontplooiing kunnen komen. 

Een inclusieve norm gaat iedereen aan, ongeacht wie je bent, van wie je houdt, wat jouw herkomst is. Docenten en studenten gaan, samen en onderling, hierover het gesprek aan. 

De samenwerkende projectpartners zijn COC Nederland, Theater AanZ en Stichting School & Veiligheid.
Samen verzorgen zij deze vier pijlers:

  • Training & coaching van docenten, door Stichting School & Veiligheid
  • Theatervoorstelling HannaH (16+), door Theater AanZ
  • GSA’s ondersteuning, door COC Nederland
  • Docentennetwerk ondersteuning, door COC Nederland
    Klik hier voor de toelichting op deze vier pijlers.

Waar & wanneer?
Het project All Inclusive loopt van september 2022 tot en met december 2024. De voorstellingen, trainingen en begeleiding worden veelal uitgevoerd op de locatie van de school zelf. Binnen het project All Inclusive is er ruimte voor 18 deelnemende mbo-scholen.

Ook deelnemen aan All Inclusive?
Neem contact op met Hester Klein Tijssink via hester@theater-aanz.nl  of 06-13316516.

Theater AanZ