Project Begrenzen en uitnodigen

In gesprek met mbo-studenten over gender en seksuele diversiteit.

Theater AanZ

Hoe gaat u met uw studenten het gesprek aan over gender en seksuele diversiteit? Hoe reageren uw studenten daarop en hoe gaat u vervolgens om met mogelijke extreme reacties? Dit zijn vragen die onder andere centraal staan in het project Begrenzen en uitnodigen. Het doel van het project Begrenzen en uitnodigen is het creëren van een veilige sfeer en een positieve norm rondom gender & seksuele diversiteit binnen het mbo.

Het aanbod voor deelnemende mbo instellingen ziet er als volgt uit:

  • Trainingsdag door Stichting School & Veiligheid, voor docenten waarbij docenten o.a. de training ‘Dialoog onder druk’ volgen. Docenten worden getraind om het gesprek over maatschappelijke gevoelige onderwerpen aan te kunnen en durven gaan.
  • Circa 6 x de voorstelling LEEF! van Theater AanZ.
  • Een lesbrief met een kant-en-klare vervolgles.

LET OP: het project wordt verlengd en deelname in de periode februari tot en met juni 2021 is nog mogelijk. 

Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar hester@theater-aanz.nl.