Project Stil Verdriet

Over school, geloof en seksuele diversiteit

Wat is het project Stil Verdriet?
Het project Stil Verdriet maakt seksuele diversiteit op een passende en veilige wijze zichtbaar en bespreekbaar binnen het christelijk (voortgezet) onderwijs. Wat als je homo én christen bent? Gaat dit samen, of toch niet? Wordt het 'stil verdriet' of wordt het een omarming met respect voor elkaar?

Met dit project geven we niet de antwoorden, we stellen de vragen, om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Met dit project willen we bijdragen aan een sociaal en veilig leefklimaat voor leerlingen en hun ouders, docenten, management en ondersteunend personeel binnen de christelijke geloofsgemeenschap, zonder afbreuk te doen aan de visie en waarden die in deze gemeenschap gekoesterd worden. Het vertrekpunt in de samenwerking is de visie van de school en de kracht van het geloof. Van daaruit willen we kijken of en waar verbreding van die visie mogelijk is. Respect voor elkaars opvattingen staat voorop.

Waarom het project Stil Verdriet?
Niet voor iedereen is het gemakkelijk om seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken in de klas. Hoe verhoud je je tegenover dit thema, als persoon en als docent? Hoe bereid je de leerlingen voor op hun leven in onze maatschappij, met al haar diversiteit, dus ook seksuele diversiteit?

Dit project geeft handvatten om, stap voor stap, met elkaar in gesprek te gaan over seksuele diversiteit en geloof. Het plan is dan ook om niet om eenmalig de samenwerking aan te gaan, maar om in een tijdsbestek van drie jaar de deelnemende scholen de mogelijkheid te geven zelf meester te worden van deze thematiek.

Het projectteam
Het project Stil Verdriet is een samenwerking tussen Theater AanZ, Stichting School & Veiligheid en LCC Plus Project/Homo in de klas. Het ministerie van OCW en Verus ondersteunen dit project.
 
Het project wordt (deels) kosteloos aangeboden en bestaat uit drie op elkaar aansluitende elementen;

  • Een vertelling over een dappere jongen DAVID, gespeeld door Theater AanZ. DAVID gaat over een dappere jongen; over trouw zijn aan jezelf en aan je geloof, je familie en je vrienden. DAVID wordt gespeeld door vier jongeren met een protestants-christelijke achtergrond.
  • Een docententraining, van Stichting School & Veiligheid. Deze teamtraining heeft als doel om de ontwikkeling van leerlingen te voeden vanuit de eigen geloofsovertuiging, rekening houdend met mogelijke spanningen rondom thema’s zoals seksuele diversiteit en mentale gezondheid. 
  • Educatieve lesbrieven & voorlichting over seksuele diversiteit op christelijke scholen, van orthodox tot vrijzinnig, van Homo in de Klas.

Meer weten of deelnemen?
Wilt u meer weten? Of wilt u deelnemen aan dit bijzondere project? Mail dan met Hester Klein Tijssink via hester@theater-aanz.nl of bel 06-13316516.