Project Stil Verdriet

Over school, geloof en seksuele diversiteit

Wat is het project Stil Verdriet?
Stil Verdriet is een project speciaal voor leerlingen en leerkrachten in het protestants-christelijk voortgezet onderwijs. Dit project gaat over seksuele diversiteit binnen het christendom en de worsteling die je daarmee vanuit het christelijk geloof kan hebben.
 
Hoe ga je als jonge christen met homo’s om? Wat als je homo én christen bent? Gaat dit samen, of toch niet? Wordt het 'stil verdriet' of wordt het een omarming met respect voor elkaar?

En vanuit het perspectief van leerkrachten: Hoe kan ik als docent vanuit mijn overtuiging van christelijke normen en waarden ruimte bieden aan alle leerlingen, zodat ik aan de ene kant inspireer vanuit de visie en traditie van de school en zij aan de andere kant zelfstandig hun eigen ontwikkeling kunnen vormgeven? 

Met dit project geven we niet de antwoorden, we stellen de vragen, om daarover met elkaar en met respect in gesprek te gaan. Met dit project willen we bijdragen aan een sociaal en veiliger leefklimaat voor leerlingen en hun ouders, docenten, management en ondersteunend personeel binnen de christelijke geloofsgemeenschap, zonder afbreuk te doen aan de visie en waarden die in deze gemeenschap gekoesterd worden.

Waarom het project Stil Verdriet?
Niet voor iedereen is het gemakkelijk om seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken in de klas. Hoe verhoud je je tegenover dit thema, als persoon en als docent? Hoe bereid je de leerlingen voor op hun leven in onze maatschappij, met al haar diversiteit, dus ook seksuele diversiteit?

Dit project geeft handvatten om, stap voor stap, met elkaar in gesprek te gaan over seksuele diversiteit en geloof. Het plan is dan ook om niet om eenmalig de samenwerking aan te gaan, maar om in een tijdsbestek van drie jaar de deelnemende scholen de mogelijkheid te geven zelf meester te worden van deze thematiek.

Het projectteam
Het project Stil Verdriet is een samenwerking tussen Theater AanZ, Stichting School & Veiligheid en LCC Plus Project/Homo in de klas. Het ministerie van OCW en Verus ondersteunen dit project.
 
Het project bestaat uit drie op elkaar aansluitende elementen;
•    Een vertelling over een dappere jongen DAVID, gespeeld door Theater AanZ
•    Een docententraining, van Stichting School & Veiligheid
•    Educatieve lesbrieven & voorlichting, van Homo in de Klas

Tijdsplanning
Het projectteam benut de periode november 2019 t/m maart 2020 om deze elementen vorm te geven.

De officiële start van het project is op woensdag 8 april, in Jaarbeurs Mediaplaza, te Utrecht. De bijeenkomst is van 15.30 uur tot 18.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt zich aanmelden via deze link.

Wilt u meer weten? Of wilt u deelnemen aan dit bijzondere project? Mail dan met Hester Klein Tijssink via hester@theater-aanz.nl of bel 06-13316516.

 

Lees ook meer over onze andere projecten