ID, over de vrijheid jezelf te durven zijn

'Ik werd geboren zonder dat ik dacht ik ben een meisje, ik ben een jongen. Ik dacht niks, ik was.'

Ik vind het heel knap dat je gewoon durft te vertellen wat je verhaal is van vroeger, en dat je durft te laten zien wie je echt wil zijn.

Leerling brugklas voortgezet onderwijs

Over de voorstelling

Durf je te zijn wie je bent? Ook met de normen en verwachtingen vanuit je omgeving? ID gaat over jongens en meisjes en iedereen die daar tussenin zit.
Als diversiteit er mag zijn, wordt er een basis gelegd voor onderlinge acceptatie en het verminderen van discriminatie en uitsluiting. Met het doorbreken van de normatieve denkpatronen wordt ruimte gemaakt om na te denken over wie je eigenlijk zélf bent of wilt zijn, los van je omgeving. ID gaat in op de thema’s gender, genderidentiteit en identiteitsontwikkeling. Veel jongeren worstelen met de spanning tussen hun ontluikende persoonlijkheid, hun genderdiversiteit en het oordeel van hun omgeving. 

ID is een fragmentarische voorstelling met theater, dans, animatie, vier spelers en een DJ. Deze dynamische voorstelling heeft een documentair karakter waarin ontmoeting en diversiteit centraal staan. De vier spelers, allen ervaringsdeskundigen, nemen je mee in hun verhaal én in hun zoektocht. Het jonge publiek leeft met hen mee, vecht mee in de strijd die soms geleverd moet worden en voelt bovenal de vrijheid die zij ook voelen als ze zichzelf durven te zijn.

ID speelde tussen januari 2016 en december 2017 ruim 80 keer, voor leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs door heel het land. 
 

Credits

REGIE Jolanda de Groot | TEKST Marian van Hoof | ACTEURS Susanne te Braak, Mischa van de Hulsbeek, Barbara Knapper, Sandro van der Leeuw, Aram Scholten | PRODUKTIELEIDING EN PUBLIEKSBEGELEIDER Michelle Schmitz | VORMGEVING Jan van Hoof | CHOREOGRAFIE Paula Walta, BeeldenddanstheaterTelder | KLEDING Femke Ratering | EDUCATIE Marlou Mellendijk | PUBLICITEIT Michelle Schmitz en Hester Klein Tijssink | BOEKINGEN Marlou Mellendijk, Annieke Meelker | FOTOGRAFIE Gerard Verschooten, Marcel Krijgsman | GRAFISCHE VORMGEVING Studio ds

Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen, Gemeente Arnhem, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Janivo Stichting, Rabobank Rijk van Nijmegen, Stichting Vriendinnen & Vrienden van Schorer en Stichting Het R.C. Maagdenhuis.

Janivo
Theater AanZ
Prins Bernhard Cultuurfonds
Theater AanZ
Theater AanZ