Voorstelling HannaH

Nieuw! 
HannaH is de nieuwe interactieve theatervoorstelling over de universele angst voor 'anders zijn’ waarin het bewust worden van vooroordelen en het wegnemen daarvan centraal staat.

En dan komt HannaH binnen. HannaH  is niet definieerbaar in haar identiteit; is zij een jongen of is zij een meisje. HannaH is anders, zij doorboort alle wetten, durft bestaande codes, normen en waarden aan te kijken, open te breken en ter discussie te stellen waardoor niets meer is wat lijkt dat het was. 

Over de voorstelling

HannaH volgt de bestaande voorstelling Lokaal G1.25 op. Tien jaar lang speelde Lokaal G1.25 door heel Nederland voor duizenden leerlingen. Het centrale thema van deze interactieve voorstelling was ‘wat zou je doen als je beste vriend homo is?’. De personages Gio, Steef, Rana en Jeroen hebben veel leerlingen en docenten in het hart en in het hoofd weten te raken. Ondanks het grote succes en de grote impact van Lokaal G1.25, heeft de actuele situatie binnen de maatschappij en de behoefte vanuit scholen Theater AanZ doen besluiten Lokaal G1.25 te gaan vernieuwen. Op veel scholen is de angst voor ‘anders zijn’ een steeds groter thema. Er wordt niet makkelijk gepraat over onderwerpen zoals seksuele en genderdiversiteit, integratie van etnische minderheden en anti-moslimsentimenten.

Theater AanZ heeft altijd grote aandacht voor seksuele en genderdiversiteit binnen haar voorstellingen, bij de nieuwe voorstelling HannaH is dit niet anders. HannaH gaat nog verder, het centrale thema is de angst voor de anders-zijnde. Angst die voorkomt uit onwetendheid, geen contact met elkaar hebben of afkeurende uitspraken over de ander, met als gevolg polarisatie. Als theatergezelschap wil Theater AanZ dan ook de voorstelling HannaH maken, een voorstelling die er NU toe doet, om bij te dragen aan een veilig leef- en leerklimaat voor alle jongeren, om bij te dragen aan het wegnemen van vooroordelen, stereotypering, discriminatie en polarisering.

Over de voorstelling
HannaH is een originele en gedurfde voorstelling. Theater AanZ heeft hierin de artistieke uitdaging gevonden door de voorstelling tussen de leerlingen, het publiek, te laten spelen in de dwingende setting van het klaslokaal. Het spel is een open wisselwerking tussen de vier acteurs, de leerlingen (5e personage) en de ruimte (6e personage). Zo dagen we het publiek uit mee te denken en te praten, mede-eigenaar te worden van het verhaal. Het trotseren van deze uitdaging getuigt van grote creativiteit binnen het nieuw gevormde artistieke team. De originaliteit toont zich tevens in de transformatie van het klaslokaal met de leerlingen tot een volwaardig toneelbeeld waarin de leerlingen opgaan in een wereld van herkenning gevat in een mix van realisme, urban dance, zang, spoken word en poëzie.

De voorstelling vertelt het verhaal van:
Omar, geboren en opgroeiend in Nederland gaat hij zich steeds meer en meer identificeren met de roots van zijn ouders;
Liza, het ogenschijnlijk mooiste meisje van de klas, die in een wereld waarin alles mogelijk is, haar eigen grootste vijand is;
de naar zichzelf zoekende Lars, die bang is te moeten veranderen als hij zichzelf gevonden heeft,
en HannaH, bewapend met een vlijmscherpe tong, humor en zelfspot overleeft ze de wereld waarin ze leeft. Gewoon een ander meisje. Soms heeft ze borsten en soms ook niet.

Onder de dwingende setting van het moeten maken van een opdracht ontstaat er een spel van aftasten, contact maken, territorium afbakenen, dierlijk snuffelen en ruiken, het spel van afstoten en aantrekken. Uiteindelijk brengt niet de waarheid maar de openheid de vier dichter bij elkaar en dan blijken er veel meer overeenkomsten te zijn dan dat ze ooit gedacht hadden. Ze ontdekken wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen, dat ze elkaar hebben en dat dat eigenlijk de grootste waarde is in het leven. 

Credits

REGIE Jolanda de Groot | TEKST Marian van Hoof | TEKST ADVIES Tjeerd Bischoff | ACTEURS  Yentl Gijbers, Pamela Schaap, Sandro Lima | VORMGEVING Jan van Hoof |  PRODUCTIE Martine Temmink | EDUCATIE Stéphanie Kersbergen | PUBLICITEIT Hester Klein Tijssink | BOEKINGEN Annieke Meelker, Stéphanie Kersbergen | FOTOGRAFIE Yell & Yonkers  | GRAFISCHE VORMGEVING  Yell & Yonkers

Mede mogelijk gemaakt door:

Provincie Gelderland, Gemeente Arnhem, Gemeente Nijmegen, Janivo Fonds, VSB Fonds

Theater AanZ
VSB
Nijmegen
Theater AanZ
Theater AanZ

Speeldata

HannaH gaat eind september 2019 in premiere en start dan de toer langs diverse VO scholen in Nederland. Ook bij de première aanwezig zijn? U bent van harte welkom! Aanmelden kan via hester@theater-aanz.nl.

 

Speelvoorwaarden

HannaH volgt de bestaande voorstelling Lokaal G1.25 op. Net als bij Lokaal G1.25 speelt HannaH op scholen, maar in tegenstelling tot Lokaal G1.25 vraagt HannaH om een specifieke speelomgeving. De voorstelling speelt namelijk tussen de leerlingen in de dwingende setting van het klaslokaal. Het spel is een open wisselwerking tussen de vier acteurs, de leerlingen (5e personage) en de ruimte (6e personage). Zo dagen we het publiek uit mee te denken en te praten, mede-eigenaar te worden van het verhaal. De speellocatie van HannaH is hierom niet slechts een ruimte waar toevallig een voorstelling speelt; het lokaal is ónderdeel van de voorstelling.

Onze grote voorkeur gaat uit naar een dubbellokaal met de klassikale opstelling van één tafel en één stoel per leerling. Mocht dit niet aanwezig zijn op uw school dan spelen we graag in een stilte-/studielokaal, eveneens met één tafel en stoel per leerling of in een handenarbeidlokaal. Het lokaal mag geen geluidsoverlast ondervinden van derden.

In verband met deze speellocatie is de capaciteit vastgesteld op 60 leerlingen. De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten, waarvan minimaal twee mentoren of leerkrachten. HannaH is geschikt voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (en in overleg voor tweede klassers) en speelt door het hele land. Beschikbaarheid en prijzen zijn op te vragen via boekingen@theater-aanz.nl. Vaste speeldagen zijn maandag en dinsdag.
 

Educatie

De voorstellingen van Theater AanZ hebben altijd een interactief gedeelte. Bij het kijken naar theater hoort ook het vormen van een mening over de voorstelling. Wij impliceren niet dat wij ons publiek iets komen leren, maar het is de bedoeling dat het publiek zelf een visie/idee vormt over de aangereikte thema's. Wij hebben niet alle antwoorden, maar zijn bereid om samen met ons publiek te gaan zoeken naar de mogelijkheden.

Wij dagen het publiek uit kleur te bekennen, van zich laten te horen en hun ideeën te delen. Bij iedere voorstelling bieden wij ook de mogelijkheid om de acteurs persoonlijk te ontmoeten. Dan kun je vragen stellen en ervaringen of verhalen delen.