Toelichting project

13 november 2022

Vier pijlers

Training & coaching van docenten, door Stichting School & Veiligheid


Iedereen zal dit ongetwijfeld herkennen: je inzetten voor een bepaald doel gaat bijna vanzelf als je echt weet en voelt dat dit belangrijk is. Je wordt niet zomaar docent, dat is omdat de ontwikkeling en ontplooiing van studenten je aan het hart gaat. Maar hoe zorg je dat iedereen zich welkom voelt in de klas, in de opleiding, op de school, en zich geaccepteerd voelt als individu? Hoe denken we daar eigenlijk over als team? Wat werkt, en wat werkt niet?

In de training/coaching gaan we met elkaar het gesprek aan over inclusie, gender-, sekse- en seksuele diversiteit. We werken aan het stellen van de sociaal veilige norm, we gaan samen op zoek naar onze eigen richtlijnen voor inclusie. Hoe je deze inclusieve norm actief uitdraagt als docent, is voor iedereen verschillend. In die diversiteit valt er veel te leren van elkaar, en daarin leer je elkaar ook beter kennen. 

De theatervoorstelling HannaH (16+) is een prachtig vertrekpunt om je in te kunnen leven in studenten die te maken hebben met uitsluiting. Daaruit volgt de bewustwording wat inclusie betekent voor de studenten, en het gesprek over waar we nu staan op dat vlak. Hoe verhoud jij je als docent ten opzichte van inclusie, gender-, sekse- en seksuele diversiteit? Hoe kun je ruimte geven aan ‘anders zijn’? Hoe bouwen we samen aan een inclusieve sociale norm, en hoe dragen we die uit? Maar ook: welke aanpak past bij jou zodat je authentiek blijft, en het bijna als vanzelf gaat?

De training/coaching omvat 1 dag en het volgende komt aan bod:

  • Het bekijken van de voorstelling HannaH (16+)
  • Het begrijpen van uitsluitingsmechanismen, en bewust worden van wat inclusie betekent voor studenten die hiermee te maken hebben.
  • Samen ontdekken wat nodig is voor een inclusief klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn.
  • Je kansen als docent pakken in het neerzetten van een inclusieve norm, op een manier die bij je past.
    Kijk hier voor het totale dagprogramma 

Aan deze training/coaching kunnen 20 tot 25 personen deelnemen.

De voorstelling HannaH (16+) inclusief nabespreking maakt deel uit van de coaching/training en duurt in totaal 90 minuten.
Bij deze voorstelling zijn ook docenten en medewerkers die niet de hele dag kunnen deelnemen van harte uitgenodigd. Er is plek voor 60 personen in totaal.
 

Theatervoorstelling HannaH (16+), door Theater AanZ


HannaH (16+) is een voorstelling over polarisatie, uitsluiting en de universele angst om ‘anders’ te zijn. Omar, Liza, Lars en HannaH worstelen met hun eigen ‘anders zijn’ en zij worstelen met elkaar. Om uiteindelijk te ervaren dat er veel meer is dat elkaar verbindt dan dat zij in eerste instantie dachten….

HannaH (16+) gaat in op alle vormen van uitsluiting en polarisatie, maar laat ook hoopvol zien dat er meer is dat ons met elkaar verbindt dan dat ons scheidt.

Deze voorstelling wordt binnen dit project vier keer aangeboden: één keer voor docenten en drie keer voor studenten. Per voorstelling is er ruimte voor minimaal 40 en maximaal 60 personen. De vaste speeldagen voor HannaH zijn dinsdag en woensdag. Kijk ook hier voor de speelvoorwaarden
 

Ondersteuning in het opzetten van GSA’s, door COC Nederland

Een GSA (Gender and Sexuality Alliance) bestaat uit een groep studenten die zich inzet voor een veilig schoolklimaat waar iedereen zichzelf kan zijn. De GSA viert en omarmt elke vorm van diversiteit, maar in het bijzonder gender-, sekse- en seksuele diversiteit. 

Deze aanpak is succesvol: onderzoek laat zien dat scholen met GSA’s op meerdere manieren beter presteren dan scholen zonder GSA’s. Zo voelen LHBT+ studenten zich meer geaccepteerd en ervaren zij meer steun. GSA is een erkende interventie en wordt al op veel scholen ingezet. De GSA-aanpak is gebaseerd op het initiatief van studenten zelf: zij zijn degenen die het beste weten wat er op hun school speelt, en hoe dit het beste kan worden aangepakt. De studenten zijn dan ook degenen die zelf aan de slag gaan en met elkaar bepalen welke activiteiten ze gaan organiseren.

Ondersteuning in het opzetten van een docentennetwerk, door COC Nederland

Om ervoor te zorgen dat er blijvend wordt gewerkt aan een veilige en inclusieve school zullen scholen worden ondersteund bij het opzetten van een docentennetwerk. Een docentennetwerk verbindt docenten die zich willen inzetten voor een inclusieve school. Dit docentennetwerk heeft als doel om uitwisseling tussen docenten te faciliteren en in gesprek te gaan over hoe je samen de school een inclusieve plek kan maken.  

Zowel de GSA als het docentennetwerk hebben als doel een blijvende verandering teweeg te brengen binnen de school, waarbij studenten en docenten met elkaar op school het gesprek voortzetten en zich gezamenlijk inzetten voor een veilige en fijne school voor iedereen.

Kijk hier voor de volledige toelichting op de ondersteuning vanuit COC Nederland